IMG_7707.jpg

FORMGIVNING

I Lene Thomasens virke som formgiver er det primære at arbejde med æstetik, design, form og bæredygtighed. Form er både det fysiske motiv øjet ser og hører især til de mange greb i forhold til idé, materiale, proportioner og farver, hun tager, mens designet er under udvikling .

 

Lene Thomasen giver mønstre form på tekstiler. Værktøjerne til at danne mønstre er kompositioner, farvesammensætninger og den negative form - mellemrummet mellem motiverne - som spiller en stor rolle i arbejdet, før de afgørende beslutninger om det hvide tekstils kvalitet og teknikker tages.

Den røde tråd i hendes arbejde er fascinationen af mødet mellem tekstiler, mønstre, rum og lyset. Det er et evigt studie, hun konstant bliver optaget af. Det er også at undersøge traditionelle tekstile teknikker og bringe dem i en nutidig kontekst. Inspirationskilden finder hun særligt i skævhederne - fejlen, fraværet, forskydningen, bagsidens tilfældigheder - som er en tro ledsager, når nye projekter opstartes.

Lene Thomasens erfaringer bygger på mange år med små eksperimenterende produktioner på det lille værksted og større tekstile produktioner både digitale og håndtrykte tekstilbaner, men også rådgivning til kunder i at løse tekstile opgaver.